Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư
(last modified: 10/12/2016)
Bước này không bắt buộc

Espera hasta paso siguiente

1 ngày  -  2 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ NGUYỄN THỊ ĐAN THẢO/ÔNG NGUYỄN MINH HÒA

Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại: +84 914 451 676, +84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Cuộc hẹn gặp 01 - Cuộc hẹn gặp

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đơn đề nghị gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư (Bản gốc )
hoặc qua điện thoại, email, fax, v.v...

Thời gian thực hiện

Không có yêu cầu gì cụ thể về khoảng thời gian từ khi hẹn gặp Sở Kế hoạch đầu tư tới khi gặp Sở, vì luôn có cán bộ của Sở tại văn phòng để tiếp nhà đầu tư. Ngày giờ gặp hoàn toàn phụ thuộc vào lịch làm việc của hai bên. Thông thường sau 01 ngày gửi đề nghị gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư sẽ nhận được trả lời từ Sở.
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 2 ngày

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư nên gửi đề nghị gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư trước vài ngày so với ngày mong muốn hẹn gặp.
Đề nghị gặp có thể làm bằng văn bản (như file đính kèm), hoặc qua email, fax, điện thoại.
Mặc dù không phải là bắt buộc, nhà đầu tư nước ngoài (hoặc người được uỷ quyền của mình) có thể gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư để có được thông tin ban đầu về thủ tục đầu tư tại cơ quan này. Sở có thể cung cấp cho nhà đầu tư với thông tin yêu cầu trong cuộc họp hoặc gửi thông tin qua email hoặc fax.

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn CHÍ HIẾN, Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG VÕ ĐÌNH TIẾN

Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại: +84 914 451 676/+84 985 001 626, +84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License