Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư và xác định địa điểm đầu tư
(last modified: 10/12/2016)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ NGUYỄN THỊ ĐAN THẢO/ÔNG NGUYỄN MINH HÒA

Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại: +84 914 451 676, +84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Tờ rơi giới thiệu về thủ tục đầu tư tại Phú Yên 01 - Tờ rơi giới thiệu về thủ tục đầu tư tại Phú Yên
Tờ rơi giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Phú Yên 01 - Tờ rơi giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Phú Yên
Tờ rơi giới thiệu về danh mục gọi vốn các dự án đầu tư 01 - Tờ rơi giới thiệu về danh mục gọi vốn các dự án đầu tư
Hướng dẫn về hồ sơ cần nộp Hướng dẫn về hồ sơ cần nộp
Thông tin về địa điểm thực hiện dự án đầu tư 01 - Thông tin về địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Các câu hỏi về dự án đầu tư (Bản gốc )
Nhà đầu tư nên chuẩn bị tất cả các câu hỏi thắc mắc về dự án đầu tư trong buổi gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 2h

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn CHÍ HIẾN, Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG VÕ ĐÌNH TIẾN

Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại: +84 914 451 676/+84 985 001 626, +84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License