Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
17
Nộp hồ sơ làm con dấu
(last modified: 10/12/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 300000
15 mn  -  25 mn
1 ngày  -  2 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CƠ SỞ KHẮC DẤU BẤT KỲ


List of seal engraving company List of seal engraving company

Kết quả dự kiến

Seal 01 - Seal

Các yêu cầu

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 300,000
Đối với việc làm dấu
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 2 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005
Điều 44.1

Thông tin bổ sung

Không có quy định bắt buộc một công ty phải có con dấu nhưng con dấu sẽ cần thiết để đăng ký thuế, mở tài khoản ngân hàng, ký kết hợp đồng v.v...

Khiếu nại: CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN - PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI (PC64)

Đơn vị giải quyết

CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN - PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI (PC64)

04 Nguyễn Huệ , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 383 2387

Bộ phận giải quyết

PHÒNG LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG PHỤ TRÁCH

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30, 13:30-17:00
CN: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG CHẾ BÁ THẠCH

Phó Trưởng Phòng PC 64
Điện thoại: +84 913 400 311, +84 57 383 2120
Thư điện tử: chebathach@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License