Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
39
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch/Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  20 mn
0 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Số 02A, Lý Tự Trọng, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 2756/+84 57 384 2020
Thư điện tử: sxdpy@phuyen.gov.vn

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (SỞ XÂY DỰNG)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN HOÀNG SANH

Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 914 187 500, +84 57 384 2756
Thư điện tử: nguyenhoangsanh@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu biên nhận hồ sơ 01 - Phiếu biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

Người đại diện
Đối với tất cả mọi trường hợp
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư (Bản sao chứng thực)
B. Additional documents:
Trường hợp công trình xây dựng tại khu vực trong đô thị đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng,…) đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch
1. Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (trường hợp đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt)
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (trường hợp đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt) (Bản gốc )
Trường hợp công trình xây dựng tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (trường hợp chưa có quy hoạch 1/500 được duyệt)
Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (trường hợp chưa có quy hoạch 1/500 được duyệt) (Bản gốc )
hoặc Đơn xin thỏa thuận kiến trúc quy hoạch
Đơn xin thỏa thuận kiến trúc quy hoạch (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ tỷ lệ 1/500 đến 1/2.000 tùy theo quy mô dự án (Bản gốc )
(thể hiện cao độ, địa hình, địa vật, giải thửa), đảm bảo đủ điều kiện sử dụng trong công việc: lập dự án, thiết kế, lập hồ sơ quy chủ, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bản đồ do các đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện dựa theo hệ tọa độ VN2.000 và hệ cao độ nhà nước có kèm theo sơ đồ chỉ dẫn; trong đó đã thể hiện các thông số quy hoạch chủ yếu đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (vị trí khu đất; các mốc ranh giới khu đất; diện tích khu đất; cao độ san nền; độ dốc và hướng thoát nước...), phương pháp triển khai các thông số đó ra thực địa, có đầy đủ chữ ký của chủ nhiệm khảo sát, người đo, được đơn vị đo đạc và chủ đầu tư ký tên đóng dấu
3. B.bản nghiệm thu bản đồ đo đạc và bàn giao mốc giới ngoài thực địa giữa đơn vị đo đạc và chủ đầu tư
B.bản nghiệm thu bản đồ đo đạc và bàn giao mốc giới ngoài thực địa giữa đơn vị đo đạc và chủ đầu tư (Bản gốc )
4. Phiếu cung cấp tọa độ và độ cao của cơ quan chức năng có thẩm quyền
Phiếu cung cấp tọa độ và độ cao của cơ quan chức năng có thẩm quyền (Bản gốc )
(Trung tâm tư liệu Đo đạc và Bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường, …)
5. Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát
Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát (Bản gốc )
III. In case of authorization to submit application:
1. Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian chờ để nhận Giấy phép quy hoạch hoặc Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch là 10 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Điều 71
2. Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 35, 36, 37, 38, 40
3. Quyết định 368/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong  quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý
Quyết định 368/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý
Điều 5.2.b

Thông tin bổ sung

*) Lưu ý:
1)Trong thời gian: 20 ngày (đối với dự án nhóm C), 30 ngày (đối với dự án nhóm B), 60 ngày (đối với dự án nhóm A) kể từ ngày có thông báo cho phép chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch/Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch.
Trong thời gian: 20 ngày (đối với dự án nhóm C), 30 ngày (đối với dự án nhóm B), 60 ngày (đối với dự án nhóm A) kể từ ngày có thông báo cho phép chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch.
2) Thẩm quyền cấp Giấy phép quy hoạch:
- Giám đốc Sở Xây dựng được uỷ quyền cấp Giấy phép quy hoạch cho các trường hợp sau:
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung có quy mô trên 50 ha và dự án có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, lịch sử của Tỉnh xây dựng tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt;
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt của thành phố Tuy Hoà, trừ nhà ở;
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ tại khu vực trong đô thị đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt của thành phố Tuy Hoà, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch.
- UBND cấp huyện cấp Giấy phép quy hoạch cho các trường hợp còn lại trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.
3) Thẩm quyền thoả thuận kiến trúc quy hoạch:
- Sở Xây dựng thoả thuận kiến trúc quy hoạch đối với trường hợp sau:
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ tại khu vực ngoài đô thị chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt liên quan đến phạm vi địa giới hành chính từ hai huyện, thị xã, thành phố trở lên;
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, lịch sử của Tỉnh xây dựng tại khu vực ngoài đô thị chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.
- UBND cấp huyện thoả thuận kiến trúc quy hoạch đối với các trường hợp còn lại trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị.

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn VĂN ĐỒNG, Deputy Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Số 02A, Lý Tự Trọng, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 2756/+84 57 384 2020
Thư điện tử: sxdpy@phuyen.gov.vn

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (SỞ XÂY DỰNG)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN LÂM HẠNH

Chánh Văn phòng - Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 122 254 5383, +84 57 384 2789
Thư điện tử: lamhanhpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License