Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
26
Liên hệ với UBND cấp huyện để được cung cấp thông tin về chính sách sử dụng đất tại địa phương
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN BẤT KỲ


List of District's level People committee of Phu Yen List of District's level People committee of Phu Yen

Kết quả dự kiến

Thông tin về chính sách sử dụng đất tại địa phương Thông tin về chính sách sử dụng đất tại địa phương

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
A. For all cases:
1. Văn bản đề nghị cung cấp thông tin về chính sách sử dụng đất tại địa phương
Văn bản đề nghị cung cấp thông tin về chính sách sử dụng đất tại địa phương (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư (Bản gốc )
B. Additional documents:
Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư (Bản gốc )
xuất trình tại bàn tiếp nhận hồ sơ
Đối với nhà đầu tư là tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (Bản gốc )
xuất trình tại bàn tiếp nhận hồ sơ
III. For case of authorization to submit application:
1. Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 1h - Max. 2h

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Các điều 28, 59
2. Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Điều 13

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn NHƯ THỨC, Director, 30/01/2015
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License