Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Nhận bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN BẤT KỲ


List of District's level People committee of Phu Yen List of District's level People committee of Phu Yen

Kết quả dự kiến

Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của nhà đầu tư x3 01 - Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của nhà đầu tư
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật x3 01 - Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập x3 01 - Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập
Biên lai thu phí chứng thực 01 - Biên lai thu phí chứng thực

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận tài liệu chứng thực (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  2,000 cho page
- VND 36,000
Đối với việc chứng thực 02 trang đầu tiên.
Page(s): 18

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
Các điều ĐiềuII, 1

Thông tin bổ sung

Cơ quan chứng thực sẽ giữ lại một bản đã chứng thực để lưu.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License