Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

address Địa chỉ:
02A Điện Biên Phủ, Phường 7
telephone Điện thoại:
+84 57 355 2868 / +84 57 384 1112
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30
ÔNG LÊ HOÀI ÂN
Chuyên viên
Điện thoại  +84 918 119 732 / +84 57 384 1112/+84 57 355 2868
Thư điện tử  kinhtedoingoaipy@gmail.com
ÔNG NGUYỄN THẠNH HƯNG
Trưởng Bộ phận một cửa/ Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại  +84 983 824 781 / +84 57 355 2868
Thư điện tử  mclt.skhdtpy@gmail.com
MS. DANG HONG HANH
Staff
Điện thoại  +84 0573 552 868
Thư điện tử  motcualienthongpy@gmail.com

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00
ÔNG NGUYỄN MINH HÒA/ BÀ NGUYỄN THỊ ĐAN THẢO
Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại  +84 914 451 676 / +84 57 384 1112
Thư điện tử  kinhtedoingoaipy@gmail.com
ÔNG VÕ ĐÌNH TIẾN
Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại  +84 914 451 676/+84 985 001 626 / +84 57 384 1112
Thư điện tử  kinhtedoingoaipy@gmail.com
BÀ NGUYỄN THỊ ĐAN THẢO/ÔNG NGUYỄN MINH HÒA
Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại  +84 914 451 676 / +84 57 384 1112
Thư điện tử  kinhtedoingoaipy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License