Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
20
Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
(last modified: 10/12/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 15000000
25 mn  -  40 mn
30 ngày  -  45 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ BẤT KỲ


List of some construction consultant and design of Phu Yen List of some construction consultant and design of Phu Yen

Kết quả dự kiến

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch có chứng nhận Báo cáo về dự án đầu tư (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 15,000,000
EIA report fee - for reference only
Tiền phí phụ thuộc vào thỏa thuận giữa nhà đầu tư và công ty tư vấn

Thời gian thực hiện

Thời hạn này chỉ áp dụng trong trường hợp ký hợp đồng dịch vụ với công ty tư vấn để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 45 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2011
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2011
Các điều Điều18, 19, 20
2. Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều Điều12, 13, 14, 15
3. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/7/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/7/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều Điều10, 12

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể tham khảo Phụ lục II, Nghị định 29/2011 / NĐ-CP dưới đây để biết được cách lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nếu dự án không nằm trong danh sách này thì nhà đầu tư chỉ cần lập Cam kết bảo vệ môi trường. Các nhà đầu tư có đủ điều kiện để tự lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu họ sử dụng đủ số lượng kỹ sư môi trường có trình độ và thiết bị phù hợp với Điều 16 của Nghị định 29/2011/NĐ-CP tái. Nếu không, họ cần phải ký hợp đồng dịch vụ với công ty xây dựng và tư vấn thiết kế có khả năng để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Appendix 2: List of projects of which investors have to carry out evaluation of EIA reports, of Decree 29/2011/ND-CP_evaluation of environment protection commitments/plans Appendix 2: List of projects of which investors have to carry out evaluation of EIA reports, of Decree 29/2011/ND-CP_evaluation of environment protection commitments/plans
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License