Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
27
Thực hiện thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất tại địa phương
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP PHƯỜNG/XÃ BẤT KỲ


List of some Ward/Commune People's Committee in Tuy Hoa city, Phu Yen List of some Ward/Commune People's Committee in Tuy Hoa city, Phu Yen

Kết quả dự kiến

Các hợp đồng thực hiện các quyền chuyển nhượng cho thuê, góp vốn QSDĐ Các hợp đồng thực hiện các quyền chuyển nhượng cho thuê, góp vốn QSDĐ
Các hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất Các hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
Land use right certificates of local individuals, households 01 - Land use right certificates of local individuals, households

Các yêu cầu

1. Thông tin về chính sách sử dụng đất tại địa phương
Thông tin về chính sách sử dụng đất tại địa phương (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 3h - Max. 4h

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Điều 8

Thông tin bổ sung

1) Nhà đầu tư liên hệ với UBND cấp xã để mời các gia đình, hộ cá nhân có đất đến họp thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất
2) Các hợp đồng thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn quyền sử dụng đất... theo mẫu hợp đồng đính kèm Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
3) Trường hợp người sử dụng không có quyền chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì Nhà đầu tư có quyền thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất và cũng được lập thành hợp đồng theo quy định tại Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT. Diện tích đất sẽ được Nhà nước thu hồi và cho Nhà đầu tư thuê sau khi mua xong tài sản.

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn NHƯ THỨC, Director, 30/01/2015
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License