Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
38
Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch/ Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch
(last modified: 10/12/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
25 mn  -  40 mn
7 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ BẤT KỲ


List of some construction consultant company in Phu Yen List of some construction consultant company in Phu Yen

Kết quả dự kiến

Bản đồ tỷ lệ 1/500 đến 1/2.000 tùy theo quy mô dự án 01 - Bản đồ tỷ lệ 1/500 đến 1/2.000 tùy theo quy mô dự án
B.bản nghiệm thu bản đồ đo đạc và bàn giao mốc giới ngoài thực địa giữa đơn vị đo đạc và chủ đầu tư B.bản nghiệm thu bản đồ đo đạc và bàn giao mốc giới ngoài thực địa giữa đơn vị đo đạc và chủ đầu tư
Phiếu cung cấp tọa độ và độ cao của cơ quan chức năng có thẩm quyền Phiếu cung cấp tọa độ và độ cao của cơ quan chức năng có thẩm quyền
Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực thông báo chấp thuận chủ trương đầu tư

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt,
Chi phí phụ thuộc vào thỏa thuận giữa nhà đầu tư và đơn vị tư vấn

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Điều 71
2. Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 35, 36, 37, 38, 40
3. Quyết định 368/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong  quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý
Quyết định 368/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý
Các điều 5.2.b, 5.2.b
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License