Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
42
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy
(last modified: 10/12/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 152000000
20 mn  -  35 mn
5 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

41-43 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, , Tuy Hòa, Phú Yên

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN TIẾP DÂN

T2: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T3: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T4: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T5: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T6: 07:00-11:00, 13:30-16:30

Cán bộ giải quyết

BẤT KỲ NHÂN VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRỰC NHẬN HỒ SƠ hoặc ÔNG TRẦN ĐÌNH THẢO

Điện thoại: +84 57 383 2295, +84 982 140 237

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy

Các yêu cầu

Người đại diện
Đối với mọi trường hợp
1. 01 - Libre deuda de patente
Đơn xin thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (2 Bản gốc )
2. Đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
Đơn đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (2 Bản gốc )
của Nhà đầu tư
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200 (2 Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả (Bản gốc )
xuất trình tại bàn tiếp nhận hồ sơ
B. Additional documents:
Đối với việc thẩm duyệt bản vẽ quy hoạch, cần nộp thêm:
1. Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch
Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch
2. 01 - Libre deuda de patente
Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (2 Bản gốc )
thể hiện nội dung của các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 12 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
Đối với việc thẩm duyệt thiết kế cơ sở, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư (2 Bản gốc )
2. Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình (2 Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Thiết kế cơ sở (2 Bản gốc )
thể hiện nội dung của các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 13 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
4. 01 - Libre deuda de patente
Thuyết minh thiết kế cơ sở (2 Bản gốc )
thể hiện nội dung của các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 13 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
Đối với việc thẩm duyệt địa điểm xây dựng công trình, cần nộp thêm:
1. Đơn đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng
Đơn đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng (2 Bản gốc )
của nhà đầu tư, trong đó nêu rõ đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình dự kiến xây dựng.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (2 Các bản sao chứng thực)
3. Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình (2 Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất (2 Bản gốc )
thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thủy văn, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh.
Đối với thẩm duyệt bản vẽ thi công hoặc bản vẽ kỹ thuật, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư (2 Bản gốc )
2. Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình (2 Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ thiết kế chi tiết (in trên khổ giấy A1 hoặc A2) (2 Bản gốc )
thể hiện nội dung của các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 13 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Thiết kế kỹ thuật (in trên khổ giấy A1 hoặc A2) (2 Bản gốc )
thể hiện nội dung của các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 13 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
4. 01 - Libre deuda de patente
Thuyết minh bản vẽ thiết kế chi tiết (2 Bản gốc )
thể hiện nội dung của các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 13 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Thuyết minh bản vẽ kỹ thuật (2 Bản gốc )
thể hiện nội dung của các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 13 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014
V. For case of authorization to submit application file:
1. Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 2,000,000
Chi phí tối thiểu cho thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy
hoặc  VND 150,000,000
Chi phí tối đa cho thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy
Phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy được quy định tại Thông tư 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Thời gian thực hiện

Thời hạn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục 4 Nghị định 79/2014/NĐ-CP này được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:
a) Đối với dự án quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc;
b) Đối với thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và nhóm C;
c) Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc;
d) Đối với thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và nhóm C.
Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 15 ngày
Classify of project of group A,B,C - Annex 1, Decree 12/2009 Classify of project of group A,B,C - Annex 1, Decree 12/2009

Căn cứ pháp lý

1. Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 của Quốc hội ngày 12/7/2001
Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 của Quốc hội ngày 12/7/2001
Các điều 15, 16.1
2. Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Các điều 12, 13
3. Circular 150/2014/TT-BTC dated October 10, 2014 on rate collection, remittance, management and using regime of fee for approval and appraisal of fire prevention and fighting
Circular 150/2014/TT-BTC dated October 10, 2014 on rate collection, remittance, management and using regime of fee for approval and appraisal of fire prevention and fighting
Điều 4
4. Circular 66/2014/TT-BCA dated December 16, 2014 on regulation detailing the implementation of some articles of Decree No. 79/2014 / ND-CP dated July 31, 2014  and Law amending and supplementing of the Law on fire prevention and fighting
Circular 66/2014/TT-BCA dated December 16, 2014 on regulation detailing the implementation of some articles of Decree No. 79/2014 / ND-CP dated July 31, 2014 and Law amending and supplementing of the Law on fire prevention and fighting
Các điều 7, 8

Thông tin bổ sung

Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục 4 Nghị định 79/2014/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn TRỌNG, Head of Division, 30/01/2015

Khiếu nại: CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

41-43 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, , Tuy Hòa, Phú Yên

Bộ phận giải quyết

ĐỘI 1

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG TRẦN ĐÌNH THẢO

Đội phó đội 1
Điện thoại: +84 982 140 237, +84 57 383 2295
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License