Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

address Địa chỉ:
Số 02A, Lý Tự Trọng, Phường 7
telephone Điện thoại:
+84 57 384 2756 / +84 57 384 2020
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (SỞ XÂY DỰNG)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30
ÔNG NGUYỄN HOÀNG SANH
Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại  +84 914 187 500 / +84 57 384 2756
Thư điện tử  nguyenhoangsanh@gmail.com
ÔNG NGUYỄN LÂM HẠNH
Chánh Văn phòng - Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại  +84 122 254 5383 / +84 57 384 2789
Thư điện tử  lamhanhpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License