Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
28
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
0 ngày  -  20 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

62 A, Lê Duẩn, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 3900

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG TRÌNH LÊ NHƯ

Nhân viên
Điện thoại: +84 166 889 332, +84 384 1855
Thư điện tử: trinlenhu11@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ 01 - Biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ địa chính các khu đất cần thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Land use right certificates of local individuals, households (Bản sao chứng thực)
của cá nhân, hộ gia đình tại địa phương

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 20 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Các điều 52, 58
2. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Điều 7
3. Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Các điều 15, 16, 17, 18

Thông tin bổ sung

1.Tất cả các dự án đầu tư có sử dụng đất phải được thẩm định nhu cầu sử dụng đất trước khi UBND cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
2. Cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp có thẩm quyền tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, cụ thể:
- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND Tỉnh.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp huyện.
3. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
3.1. Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.
b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo.
c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3, Điều 55 của Luật Đất đai 2013.
d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở ngước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy dịnh tại điểm đ và e, khoản 1, Điều 56 của Luật Đất đai.
đ) Cho thuê đất đối với tổ chức người nước ngoài có chức năng ngoại giao.
3.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:
a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (không phải đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ không phẩy năm (0,5) héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh trước khi quyết định.
b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.
3.3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nói trên không được ủy quyền.

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn NHƯ THỨC, Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

62 A, Lê Duẩn, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 3900

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN THANH PHONG

Phó Chánh văn phòng/Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 934 860 237, +84 57 625 3068
Thư điện tử: vanphongsopy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License