Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
32
Trả phí thẩm định hồ sơ, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ về đất và lệ phí địa chính
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

62 A, Lê Duẩn, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 3900

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG TRÌNH LÊ NHƯ

Nhân viên
Điện thoại: +84 166 889 332, +84 384 1855
Thư điện tử: trinlenhu11@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền phí và lệ phí địa chính 01 - Biên lai thu tiền phí và lệ phí địa chính

Các yêu cầu

1. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Bản gốc )
2. Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cục thuế
Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cục thuế (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

For cadastral fee
VND 120,000
cadastral fee
For appraisal documents charge
VND 500,000
Min - appraisal documents charge
hoặc  VND 3,000,000
Max - appraisal documents charge
- Phí địa chính: 120,000 VND (theo quy định tại Quyết định số 1434/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND Tỉnh Phú Yên.
- Phí thẩm định hồ sơ: theo quy định tại Quyết định 229/2006/QĐ-UBND ngày 08/2/2006 của UBND tỉnh Phú Yên.
- Tiền sử dụng đất: theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.
- Tiền thuê đất: theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Điều 47.2
2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13
Điều 63
3. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
Các điều 2, 3, 5
4. Decree 46/2014/NĐ-CP of Goverment dated 15/5/2014 on land leasing charge
Decree 46/2014/NĐ-CP of Goverment dated 15/5/2014 on land leasing charge
Các điều 4, 5, 6, 7
5. Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND Tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Điều 28.3
6. Quyết định 229/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
Quyết định 229/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
Điều 1.2
7. Quyết định số 1434/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên
Quyết định số 1434/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên
Điều 1.3

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn NHƯ THỨC, Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

62 A, Lê Duẩn, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 3900

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN THANH PHONG

Phó Chánh văn phòng/Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 934 860 237, +84 57 625 3068
Thư điện tử: vanphongsopy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License