Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Nộp hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân để chứng thực
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  20 mn
0 ngày  -  1 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN BẤT KỲ


List of District's level People committee of Phu Yen List of District's level People committee of Phu Yen

Kết quả dự kiến

Biên nhận tài liệu chứng thực 01 - Biên nhận tài liệu chứng thực

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với mọi nhà đầu tư
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập (Bản gốc + 4 Bản sao đơn giản)
Đối với nhà đầu tư là cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư (Bản gốc + 4 Bản sao đơn giản)
Đối với nhà đầu tư là tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (Bản gốc + 4 Bản sao đơn giản)

Thời gian thực hiện

Trên thực tế, Nhà đầu tư có thể nộp tài liệu để chứng thực và nhận tài liệu đã chứng thực trong cùng 1 ngày.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 1 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
Các điều 5.2, 13, 14, 15
2. Nghị định 04/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/1/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Nghị định 04/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/1/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Điều 1
3. Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/8/2008  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Điều 1

Thông tin bổ sung

Hộ chiếu nước ngoài có thể chứng thực tại Ủy ban nhận dân cấp quận, huyện mà không cần hợp pháp hóa lãnh sự. Nhà đầu tư có thể yêu cầu chứng thực với số lượng hồ sơ, tài liệu mà họ muốn. Cần lưu ý là Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện sẽ giữ lại một bản sao chứng thực để lưu hồ sơ. Nhà đầu tư Việt Nam trong công ty có thể thay thế hộ chiếu bằng Giấy chứng minh nhân dân trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Chúng tôi giả thiết là nhà đầu tư cần chứng thực 03 hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân cho người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ được thành lập, cho nhà đầu tư cá nhân và cho người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư là tổ chức.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License