Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

address Địa chỉ:
62 A, Lê Duẩn, Phường 7
telephone Điện thoại:
+84 57 384 3900

Bộ phận và cán bộ giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
ÔNG TRÌNH LÊ NHƯ
Nhân viên
Điện thoại  +84 166 889 332 / +84 384 1855
Thư điện tử  trinlenhu11@gmail.com
ÔNG NGUYỄN THANH PHONG
Phó Chánh văn phòng/Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại  +84 934 860 237 / +84 57 625 3068
Thư điện tử  vanphongsopy@gmail.com
BÀ ĐOÀN THỊ QUẾ NHƯ
Nhân viên
Điện thoại  +84 975 815 220 / +84 57 384 1855
Thư điện tử  doanquenhupy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License