Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
44
Chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500
(last modified: 10/12/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
15 mn  -  25 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ BẤT KỲ


List of some construction consultant company in Phu Yen List of some construction consultant company in Phu Yen

Kết quả dự kiến

Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 x3 Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết 1/500
Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 x3 01 - Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000
Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500 x3 01 - Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500
Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500 x3 01 - Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 x3 01 - Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500
Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan x3 01 - Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan
Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500 x3 01 - Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500
Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500 x3 01 - Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500
Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500 x3 01 - Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500
Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500 x3 01 - Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500
Bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính x3 01 - Bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính
Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết x3 Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 x3 Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500
Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch x3 Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch

Các yêu cầu

1. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (Bản sao)

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng
Chi phí phụ thuộc vào thỏa thuận giữa nhà đầu tư và công ty tư vấn

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật về quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Luật về quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Điều 35.3
2. Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 32, 33
3. Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 11/8/2010 về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 11/8/2010 về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Các điều 4, 12
4. Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/3/2008 về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/3/2008 về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
Các điều phụlụcI, II
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License