Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
45
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
0 ngày  -  40 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN BẤT KỲ


List of District's level People committee of Phu Yen List of District's level People committee of Phu Yen

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

Các yêu cầu

Người đại diện
1. Thuyết minh tổng hợp:
1. Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết 1/500
Thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 (3 Bản gốc )
Nêu đầy đủ các luận chứng, căn cứ khoa học và thực tiễn để làm rõ các nội dung của đồ án được quy định tại Điều 20 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Thuyết minh phải có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3, bảng biểu thống kê, phụ lục tính toán và hình ảnh minh họa.
Thuyết minh của hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị cần tập trung vào các nội dung sau:
- Xác định chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; chỉ tiêu sử dụng đất và yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất; bố trí mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất.
- Xác định vị trí, quy mô các khu đặc trưng cần kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện.
- Quy định hoặc đề xuất giải pháp thiết kế công trình cụ thể.
- Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà chung cư cao tầng có xây dựng tầng hầm...)
2. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 (3 Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500 (3 Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500 (3 Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 (3 Bản gốc )
6. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan (3 Bản gốc )
7. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500 (3 Bản gốc )
8. 01 - Libre deuda de patente
Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500 (3 Bản gốc )
9. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500 (3 Bản gốc )
10. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tỷ lệ 1/500 (3 Bản gốc )
11. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính (3 Bản gốc )
Cần thể hiện thêm bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính đối với các loại bản đồ sau: hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
12. Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết
Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết (3 Bản gốc )
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết phải thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và sơ đồ kèm theo. Đề cương quy định quản lý theo đồ án quy hoạch hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
13. Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 (3 Bản gốc )
14. 01 - Libre deuda de patente
Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch (3 Bản gốc )
bao gồm thuyết minh, bản vẽ và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch
For case of authorization to submit application file
1. Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian thẩm định đồ án không quá 25 ngày, thời gian phê duyệt đồ án không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 40 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật về quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Luật về quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Điều 35.3
2. Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 32, 33, 34.1.c
3. Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 11/8/2010 về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 11/8/2010 về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Các điều 4, 12
4. Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/3/2008 về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/3/2008 về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
Các điều phụlụcI, II
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License