Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tài liệu
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA NƯỚC NGOÀI


Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với nhà đầu tư là tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp (Bản gốc )
2. Báo cáo năng lực tài chính được kiểm toán mới nhất
Báo cáo năng lực tài chính được kiểm toán mới nhất (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện đối với nhà đầu tư là tổ chức (Bản gốc )
Đối với nhà đầu tư là cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao kê tài khoản ngân hàng (Bản gốc )

Các chi phí

Nhà đầu tư có thể phải trả phí cho việc xác nhận tài liệu, phí xác nhận có thể khác nhau tùy vào từng đơn vị xác nhận

Thời gian thực hiện

Thời gian làm việc và thời hạn giao tài liệu tỳ vào từng đơn vị xác nhận tài liệu

Thông tin bổ sung

Để hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài tại Việt Nam, các tài liệu nước ngoài đó phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi các tài liệu được ban hành. Xin lưu ý rằng một số cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của một số nước không thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam. Nhà đầu tư cũng có thể làm hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện VN ở nước ngoài.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License