Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
19
Mở tài khoản ngân hàng
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  15 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI BẤT KỲ


List of some commercial banks in Phu Yen (not exhaustive) List of some commercial banks in Phu Yen (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Thông báo tài khoản ngân hàng 01 - Thông báo tài khoản ngân hàng

Các yêu cầu

1. Biểu mẫu mở tài khoản ngân hàng
Biểu mẫu mở tài khoản ngân hàng (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thường phải mất 5-10 phút để mở một tài khoản ngân hàng cung cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu của ngân hàng.
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh về Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005
Pháp lệnh về Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005
Điều Điều11
2.  Pháp lệnh số  06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH13 ngày 18/3/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11
Điều Điều1.4
3. Decree No. 70/2014/ND-CP of the Government dated July 17, 2014 detailing the implementation of several provisions of the ordinance and the amended ordinance on the foreign exchange
Decree No. 70/2014/ND-CP of the Government dated July 17, 2014 detailing the implementation of several provisions of the ordinance and the amended ordinance on the foreign exchange
Điều 8
4. Circular No. 19/2014/TT-NHNN dated August 11, 2014 of the State Bank of Vietnam providing guidance on foreign exchange control over foreign direct investments in Vietnam
Circular No. 19/2014/TT-NHNN dated August 11, 2014 of the State Bank of Vietnam providing guidance on foreign exchange control over foreign direct investments in Vietnam
Điều 6

Thông tin bổ sung

Công ty (hoặc Bên nước ngoài của Hợp đồng hợp tác kinh doanh) phải mở tài khoản vốn ngoại tệ tại môt ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để tiến hành các giao dịch như góp vốn, chuyển lợi tức, thanh toán .v.v... Công ty (hoặc Bên nước ngoài của Hợp đồng hợp tác kinh doanh) có thể mở và duy trì đồng thời nhiều tài khoản nội tệ và ngoại tệ.
Mỗi ngân hàng có mẫu đề nghị mở tài khoản ngân hàng riêng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License