Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
3
Nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

25 mn  -  1h 30 mn
1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 6, Đường Alexandre de Rhodes, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh +84 8
Điện thoại: +84 8 38 224 224
Fax: +84 8 38 251 436
Thư điện tử: snv@hcm.vnn.vn

Bộ phận giải quyết

PHÒNG LÃNH SỰ

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Cán bộ giải quyết

BÀ TRẦN THỊ HỒNG LIÊN/BÀ BÙI THỊ THU HÀ

Chuyên viên
Điện thoại: +84 8 382 242 24 (ext 420)
Thư điện tử: chauntn@mofahcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự 01 - Biên nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
1. Online application form for consular authentication
Mẫu đơn trực tuyến đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự
Các cá nhân, tổ chức muốn hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại Sở ngoại vụ TP HCM sẽ phải làm tờ khai điện tử trực tuyến trước. Tờ khai điện tử sẽ cung cấp một mã đăng ký, người nộp hồ sơ in tờ khai này, mang cùng các giấy tờ theo quy định đến nộp tại Sở ngoại vụ.
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả (Bản gốc )
Đối với nhà đầu tư là tổ chức
1. Bản xác nhận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Bản xác nhận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Bản gốc + Bản sao)
Tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi tài liệu được ban hành.
01 bản được lưu tại sở Ngoại vụ
2. Bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh của báo cáo tài chính được kiểm toán
Bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh của báo cáo tài chính được kiểm toán (Bản gốc + Bản sao)
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản xác nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh (Bản gốc + Bản sao)
Tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi tài liệu được ban hành.
01 bản được lưu tại sở Ngoại vụ
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh (Bản gốc + Bản sao)
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản xác nhận Giấy chứng nhận tư cách pháp lý của người đại diện theo pháp luật (Bản gốc + Bản sao)
Tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi tài liệu được ban hành.
01 bản được lưu tại sở Ngoại vụ
6. 01 - Libre deuda de patente
Bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh của Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện (Bản gốc )
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.
Đối với nhà đầu tư là cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản xác nhận Tài khoản ngân hàng (Bản gốc + Bản sao)
Tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi tài liệu được ban hành.
01 bản được lưu tại sở Ngoại vụ
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh của bản sao kê tài khoản ngân hàng (Bản gốc + Bản sao)
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.
Trong trường hợp hồ sơ được nộp bằng đường bưu điện, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
02 phong bì (2 Bản gốc )
1 phong bì để sẵn lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự và lệ phí chuyển trả hồ sơ qua bưu điện.
1 phong bì dán sẵn tem và ghi địa chỉ người nhận. Lưu ý: cá nhân, tổ chức có nhu cầu gửi hồ sơ qua đường bưu điện có thể liên hệ công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS (http://ems.com.vn) theo số điện thoại: 8.38458999 để biết thêm chi tiết

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 20mn - Max. 1h
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Nghị định 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/12/2011 về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Các điều 14, 15
2. Thông tư 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 20/3/2012 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Thông tư 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao ngày 20/3/2012 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Các điều 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13

Thông tin bổ sung

- Người nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự có thể khai tờ khai điện tử tại phòng tiếp công dân của Sở ngoại vụ dưới sự hướng dẫn của các cán bộ tiếp dân.
- Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này. Ở Phú Yên không có Phòng lãnh sự, do đó, Nhà đầu tư phải đến Cục Lãnh sự (thuộc Bộ Ngoại giao) ở Hà Nội hoặc Phòng Lãnh sự (thuộc Sở Ngoại vụ) ở TP. Hồ Chí Minh để hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu tiếng nước ngoài, Chúng tôi đưa ra ví dụ trong trường hợp Hợp pháp hóa lãnh sự ở TP Hồ Chí Minh trong bước này.

Khiếu nại: SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị giải quyết

SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 6, Đường Alexandre de Rhodes, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh +84 8
Điện thoại: +84 8 38 224 224
Fax: +84 8 38 251 436
Thư điện tử: snv@hcm.vnn.vn

Bộ phận giải quyết

PHÒNG LÃNH SỰ

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Cán bộ giải quyết

ÔNG ĐOÀN THUẬN QUÂN

Phó Giám đốc
Điện thoại: +84 8 3822 4224 (ext. 404)
Thư điện tử: quyenpt@mofahcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License