Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
41
Chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
(last modified: 10/12/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
25 mn  -  40 mn
7 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ BẤT KỲ


List of some construction consultant company in Phu Yen List of some construction consultant company in Phu Yen

Kết quả dự kiến

Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết x3 Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị x3 01 - Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị
Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 x3 01 - Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết x3 Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

Các yêu cầu

1. Giấy phép quy hoạch/ Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch
Giấy phép quy hoạch/ Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch (Bản sao)

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng
Chi phí phụ thuộc và thỏa thuận giữa nhà đầu tư và công ty tư vấn

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH11 của Quốc hội ngày 17/6/2009
Điều 10
2. Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Điều 34.1.b
3. Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 11/8/2010 về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 11/8/2010 về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Các điều 3, 7
4. Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/3/2008 về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
Quyết định 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/3/2008 về ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng
Các điều phụlụcI, II
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License