Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên và xác định địa điểm
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Thỏa thuận nhu cầu sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất  (2)
Đề nghị ra Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất  (2)
Ký hợp đồng thuê đất  (2)
Nhận đất thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch/ thỏa thuận kiến trúc quy hoạch  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  (3)
Đề nghị thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (3)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
19 ngày  -  39 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG LÊ HOÀI ÂN

Chuyên viên
Điện thoại: +84 918 119 732, +84 57 384 1112/+84 57 355 2868
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu biên nhận hồ sơ 01 - Phiếu biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Đối với mọi Nhà đầu tư:
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3) (Bản gốc )
theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2006
2. Investment project proposal (apdx I.2)
Investment project proposal (apdx I.2)
(Circular 16/2015/TT-BKHĐT dated 18/11/2015)
3.
Proposal of land use demand
hoặc
Copy of rental agreement or other documents confirm that investor have right to use location
(In case the project does not suggest Goverment allocate land, lease land or permit converse land use purpose)
4.
Technical using explanation
5. Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report
Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report
6. Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
7. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập
8. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả (Bản gốc )
xuất trình tại bàn tiếp nhận hồ sơ
Đối với nhà đầu tư là cá nhân, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của nhà đầu tư
hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (chứng thực/công chứng)
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch có chứng nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch có chứng nhận bản chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật
4. Bản dịch có chứng nhận giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật
Bản dịch có chứng nhận giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật
Đối với trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ, cần nộp thêm:
1. Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt của nhà đầu tư cho người nộp hồ sơ/nhận kết quả
Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt của nhà đầu tư cho người nộp hồ sơ/nhận kết quả (Bản gốc )
* For projects with investment intent decised by Prime Minister, National Assembly, supplement:
1.
Plan of clearance, immigration, resettlement
(if having)
2.
Preliminary assessment of environmental impacts, environmental protection measures
3.
Assessment of impact, economic efficiency – social of investment project
4.
Mechanisms, specific policies proposing
(if having) for projects investment intent decised by National Assembly

Thời gian thực hiện

- Đối với dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng, thời gian Nhà đầu tư chờ đến khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
- Đối với dự án có vốn đầu hơn 300 tỷ đồng, thời gian Nhà đầu tư chờ đến khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư là 23 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 19 ngày - Max. 39 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Các điều 46, 47, 48, 50
2. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 4, 44.1a, 44.1.c
3. Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Các điều 1.1, 1.2

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn CHÍ HIẾN, Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN THẠNH HƯNG

Trưởng Bộ phận một cửa/ Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 983 824 781, +84 57 355 2868
Thư điện tử: mclt.skhdtpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License