Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

address Địa chỉ:
41-43 Nguyễn Trung Trực, Phường 8,

Bộ phận và cán bộ giải quyết

BỘ PHẬN TIẾP DÂN

T2: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T3: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T4: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T5: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T6: 07:00-11:00, 13:30-16:30
BẤT KỲ NHÂN VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRỰC NHẬN HỒ SƠ hoặc ÔNG TRẦN ĐÌNH THẢO
Điện thoại  +84 57 383 2295 / +84 982 140 237

ĐỘI 1

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
ÔNG TRẦN ĐÌNH THẢO
Đội phó đội 1
Điện thoại  +84 982 140 237 / +84 57 383 2295
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License