Danh mục các bước
(Tổng số bước: 37)
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Thuê đất  (3)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
36
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
0 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Số 02A, Lý Tự Trọng, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 2756/+84 57 384 2020
Thư điện tử: sxdpy@phuyen.gov.vn

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (SỞ XÂY DỰNG)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN HOÀNG SANH

Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 914 187 500, +84 57 384 2756
Thư điện tử: nguyenhoangsanh@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng 01 - Phiếu biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng

Các yêu cầu

Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ tài liệu và 02 bộ bản vẽ
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng
Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc của từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500 (2 Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500 (2 Bản gốc )
kèm theo sơ đồ vị trí công trình
6. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200 (2 Bản gốc )
7. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 (2 Bản gốc )
và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200
Tuỳ thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:
1. 01 - Libre deuda de patente
Phê duyệt bản vẽ phòng cháy chữa cháy 1/50-1/200 (Bản gốc )
2. Báo cáo kết quả khảo sát và phê duyệt bản vẽ thiết kế chi tiết của nhà đầu tư
Báo cáo kết quả khảo sát và phê duyệt bản vẽ thiết kế chi tiết của nhà đầu tư (Bản gốc )
3. Báo cáo kết quả khảo sát bản vẽ xây dựng của đơn vị tư vấn
Báo cáo kết quả khảo sát bản vẽ xây dựng của đơn vị tư vấn (Bản gốc )
kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế
4. Quyết định phê duyệt kết quả thiết kế cơ sở
Quyết định phê duyệt kết quả thiết kế cơ sở (Bản sao)
5. Văn bản phê duyệt biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận
Văn bản phê duyệt biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận (Bản gốc )
6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (Bản gốc )
theo mẫu kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế

Thời gian thực hiện

Sau 10 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Nhà đầu tư sẽ được nhận Giấy phép xây dựng
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 26/11/2003
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 26/11/2003
Các điều 62.1, 63, 65, 66.1
2. Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Các điều 19, 20, 22
3. Nghị định 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định  số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Các điều 5, 6
4. Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng
Nghị định 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng
Các điều 5, 8, 9, 19.a
5. Thông tư 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của  Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012  của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Thông tư 10/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Các điều 2, 3, 10, 11
6. Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/3/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/3/2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Điều 7
7. Quyết định 172/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 06/02/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Quyết định 172/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 06/02/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Các điều 1, 2
8. Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sỏ Xây dựng tỉnh Phú Yên
Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sỏ Xây dựng tỉnh Phú Yên
Điều 1

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn VĂN ĐỒNG, Deputy Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Số 02A, Lý Tự Trọng, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 2756/+84 57 384 2020
Thư điện tử: sxdpy@phuyen.gov.vn

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (SỞ XÂY DỰNG)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN LÂM HẠNH

Chánh Văn phòng - Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 122 254 5383, +84 57 384 2789
Thư điện tử: lamhanhpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License