Danh mục các bước
(Tổng số bước: 37)
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Thuê đất  (3)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
22
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  20 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

62 A, Lê Duẩn, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 3900

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ ĐOÀN THỊ QUẾ NHƯ

Nhân viên
Điện thoại: +84 975 815 220, +84 57 384 1855
Thư điện tử: doanquenhupy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị thẩm định và  phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đơn đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản gốc )
2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản gốc + 9 Bản sao đơn giản)
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch có chứng nhận Báo cáo về dự án đầu tư (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Trong vòng 5 ngày sau khi nộp hồ sơ, Nhà đầu tư có thể nhận được văn bản đề nghị bổ sung nội dung hồ sơ yêu cầu theo đường công văn hoặc fax từ Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi chỉnh sửa, bổ sung thông tin, Nhà đầu tư phải quay lại Bộ phận một cửa để nộp hồ sơ đã được bổ sung. Thời gian thẩm định từ 30-45 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2011
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2011
Điều 21
2. Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều 13
3. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/7/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/7/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 10, 13, 14, 15

Ai xác nhận thông tin này?

Ms. Lê Đào AN XUÂN, Deputy Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

62 A, Lê Duẩn, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 3900

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN THANH PHONG

Phó Chánh văn phòng/Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 934 860 237, +84 57 625 3068
Thư điện tử: vanphongsopy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License