Danh mục các bước
(Tổng số bước: 37)
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Thuê đất  (3)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
(last modified: 10/12/2016)
Bước này không bắt buộc

Espera hasta paso siguiente

1 ngày  -  0 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

353 Trần Hưng Đạo , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 382 8250

Bộ phận giải quyết

PHÒNG TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ PHAN THỊ THANH HẢO

Chuyên viên
Điện thoại: +84 942 031 245, +84 57 382 8720
Thư điện tử: thhao183@gmail.com

Kết quả dự kiến

Cuộc hẹn gặp 01 - Cuộc hẹn gặp

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị gặp Ban Quản lý Khu kinh tế
Đơn đề nghị gặp Ban Quản lý Khu kinh tế (Bản gốc )
hoặc qua điện thoại, email, fax, v.v...

Thời gian thực hiện

Không có yêu cầu gì cụ thể về khoảng thời gian từ khi hẹn gặp BQL Khu kinh tế tới khi gặp BQL, vì luôn có cán bộ của BQL tại văn phòng để tiếp nhà đầu tư. Ngày giờ gặp hoàn toàn phụ thuộc vào lịch làm việc của bai bên. Thông thường sau 01 ngày gửi đề nghị gặp BQL Khu kinh tế, nhà đầu tư sẽ nhận được trả lời từ BQL.
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư nên gửi đề nghị gặp BQL Khu kinh tế trước vài ngày so với ngày mong muốn hẹn gặp.
Đề nghị gặp có thể làm bằng văn bản (như file đính kèm), hoặc qua email, fax, điện thoại.
Mặc dù không phải là bắt buộc, nhà đầu tư nước ngoài (hoặc người được uỷ quyền của mình) có thể gặp BQL Khu kinh tế để có được thông tin ban đầu về thủ tục đầu tư tại cơ quan này. BQL có thể cung cấp cho nhà đầu tư với thông tin yêu cầu trong cuộc họp hoặc gửi thông tin qua email hoặc fax.

Ai xác nhận thông tin này?

Ms. Nguyễn Vũ TỐ QUYÊN, Head of Synthesis and Investment Division , 26/11/2014

Khiếu nại: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

353 Trần Hưng Đạo , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 382 8250

Bộ phận giải quyết

PHÒNG TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ NGUYỄN VŨ TỐ QUYÊN

Trưởng phòng Tổng hợp - Đầu tư
Điện thoại: +84 903 522 442, +84 57 382 8720
Thư điện tử: nvtqkktpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License