Danh mục các bước
(Tổng số bước: 37)
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Thuê đất  (3)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
30
Ký hợp đồng thuê đất
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
0 ngày  -  1 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

TRUNG TÂM CÔNG ÍCH PHÚ YÊN

87-89 Phan Đình Phùng , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 381 1017

Bộ phận giải quyết

PHÒNG TỔNG HỢP

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ TRƯƠNG THỊ THU TRANG

Chuyên viên
Điện thoại: +84 938 228 860, +84 57 381 1017
Thư điện tử: ttdvci89@gmail.com

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê đất x3 Hợp đồng thuê đất
Giấy mời bàn giao đất thực địa 01 - Giấy mời bàn giao đất thực địa

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Đơn xin thuê đất (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản gốc )
4. Quyết định phê duyệt  Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản sao)
5. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận Thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy (Bản sao)

Thời gian thực hiện

Trên thực tế, nhà đầu tư ký hợp đồng và nhận đất bàn giao trong cùng một ngày
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 1 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
2. Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai
Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai

Ai xác nhận thông tin này?

Ms. Nguyễn Vũ TỐ QUYÊN, Head of Synthesis and Investment Division , 26/11/2014

Khiếu nại: TRUNG TÂM CÔNG ÍCH PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

TRUNG TÂM CÔNG ÍCH PHÚ YÊN

87-89 Phan Đình Phùng , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 381 1017

Bộ phận giải quyết

PHÒNG TỔNG HỢP

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN TRUNG PHƯỢNG

Trưởng Phòng Tổng hợp
Điện thoại: +8491 958 418, +8457 381 1018
Thư điện tử: trphuong2010@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License