Danh mục các bước
(Tổng số bước: 37)
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Thuê đất  (3)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
20
Lập dự án đầu tư xây dựng
(last modified: 10/12/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
25 mn  -  40 mn
15 ngày  -  30 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ BẤT KỲ


List of some construction consultant and design of Phu Yen List of some construction consultant and design of Phu Yen

Kết quả dự kiến

Thiết kế cơ sở 01 - Thiết kế cơ sở
Thuyết minh thiết kế cơ sở Thuyết minh thiết kế cơ sở
Hồ sơ năng lực của công ty Hồ sơ năng lực của công ty
Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của nhà đầu tư 01 - Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của nhà đầu tư
Báo cáo kết quả khảo sát Báo cáo kết quả khảo sát
Bản vẽ phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200 01 - Bản vẽ phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200
Thiết kế kỹ thuật (in trên khổ giấy A1 hoặc A2) 01 - Thiết kế kỹ thuật (in trên khổ giấy A1 hoặc A2)
Bản vẽ thiết kế chi tiết (in trên khổ giấy A1 hoặc A2) 01 - Bản vẽ thiết kế chi tiết (in trên khổ giấy A1 hoặc A2)
Báo cáo kết quả khảo sát bản vẽ xây dựng của đơn vị tư vấn Báo cáo kết quả khảo sát bản vẽ xây dựng của đơn vị tư vấn
Báo cáo kết quả khảo sát và phê duyệt bản vẽ thiết kế chi tiết của nhà đầu tư Báo cáo kết quả khảo sát và phê duyệt bản vẽ thiết kế chi tiết của nhà đầu tư
Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất 01 - Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất
Thuyết minh bản vẽ thiết kế chi tiết 01 - Thuyết minh bản vẽ thiết kế chi tiết
Thuyết minh bản vẽ kỹ thuật 01 - Thuyết minh bản vẽ kỹ thuật
Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 x2 01 - Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc của từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500 x2 01 - Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc của từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 - 1/500
Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500 x2 01 - Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500
Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200 x2 01 - Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200
Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 x2 01 - Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200
Văn bản phê duyệt biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận Văn bản phê duyệt biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế
Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch x2 Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình x2 Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản qua ngân hàng
Chi phí phụ thuộc vào thỏa thuận giữa nhà đầu tư và công ty tư vấn

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 15 ngày - Max. 30 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 26/11/2003
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội ngày 26/11/2003
Các điều 46, 48, 49, 50.2, 53, 54.2.b, 56, 57
2. Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Điều 1.1
3. Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Các điều 8, 11.3, 13.1.b, 16.1.a, 16.2.b
4. Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình
Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình
Điều 20
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License