Danh mục các bước
(Tổng số bước: 37)
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Thuê đất  (3)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
32
Trả tiền thuê đất
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

TRUNG TÂM CÔNG ÍCH PHÚ YÊN

87-89 Phan Đình Phùng , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 381 1017

Bộ phận giải quyết

PHÒNG TỔNG HỢP

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ TRƯƠNG THỊ THU TRANG

Chuyên viên
Điện thoại: +84 938 228 860, +84 57 381 1017
Thư điện tử: ttdvci89@gmail.com

Kết quả dự kiến

Hóa đơn thu tiền thuê đất 01 - Hóa đơn thu tiền thuê đất

Các yêu cầu

1. Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê đất (Bản gốc )
trang hợp đồng thể hiện thời gian trả tiền thuê đất

Các chi phí

Nhà đầu tư có thể căn cứ vào điều khoản về giá đất được thể hiện trong hợp đồng. Giá thuê đất có thể thay đổi phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng.
Land lease price (For reference only) Land lease price (For reference only)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội ngày 29/11/2013
Các điều 33, 34, 35, 55, 56
2. Quyết định 2159/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên
Quyết định 2159/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên
Các điều 5, 6, 7

Ai xác nhận thông tin này?

Ms. Nguyễn Vũ TỐ QUYÊN, Head of Synthesis and Investment Division , 26/11/2014

Khiếu nại: TRUNG TÂM CÔNG ÍCH PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

TRUNG TÂM CÔNG ÍCH PHÚ YÊN

87-89 Phan Đình Phùng , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 381 1017

Bộ phận giải quyết

PHÒNG TỔNG HỢP

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN TRUNG PHƯỢNG

Trưởng Phòng Tổng hợp
Điện thoại: +8491 958 418, +8457 381 1018
Thư điện tử: trphuong2010@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License