Danh mục các bước
(Tổng số bước: 37)
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Thuê đất  (3)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
37
Nhận Giấy phép xây dựng cho dự án
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Số 02A, Lý Tự Trọng, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 2756/+84 57 384 2020
Thư điện tử: sxdpy@phuyen.gov.vn

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (SỞ XÂY DỰNG)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN HOÀNG SANH

Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 914 187 500, +84 57 384 2756
Thư điện tử: nguyenhoangsanh@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy phép xây dựng cho dự án Giấy phép xây dựng cho dự án
Hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng 01 - Hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Sở Xây dựng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 100,000
Phương thức thanh toán: tiền mặt

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 1433/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 09/8/2007 về việc quy ñịnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng
Quyết định số 1433/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ngày 09/8/2007 về việc quy ñịnh mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng
Điều 1.3

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn VĂN ĐỒNG, Deputy Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ XÂY DỰNG PHÚ YÊN

Số 02A, Lý Tự Trọng, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 384 2756/+84 57 384 2020
Thư điện tử: sxdpy@phuyen.gov.vn

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (SỞ XÂY DỰNG)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN LÂM HẠNH

Chánh Văn phòng - Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 122 254 5383, +84 57 384 2789
Thư điện tử: lamhanhpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License