Danh mục các bước
(Tổng số bước: 37)
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị cấp Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường  (5)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (2)
Thuê đất  (3)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (1)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng cho dự án  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
29
Nhận Giấy Chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  15 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

41-43 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, , Tuy Hòa, Phú Yên

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN TIẾP DÂN

T2: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T3: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T4: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T5: 07:00-11:00, 13:30-16:30
T6: 07:00-11:00, 13:30-16:30

Cán bộ giải quyết

BẤT KỲ NHÂN VIÊN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRỰC NHẬN HỒ SƠ hoặc ÔNG TRẦN ĐÌNH THẢO

Điện thoại: +84 57 383 2295, +84 982 140 237

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận Thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy 01 - Giấy chứng nhận Thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy
Phê duyệt bản vẽ phòng cháy chữa cháy 1/50-1/200 01 - Phê duyệt bản vẽ phòng cháy chữa cháy 1/50-1/200

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ đề nghị thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn TRỌNG, Head of Division, 30/01/2015

Khiếu nại: CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

41-43 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, , Tuy Hòa, Phú Yên

Bộ phận giải quyết

ĐỘI 1

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG TRẦN ĐÌNH THẢO

Đội phó đội 1
Điện thoại: +84 982 140 237, +84 57 383 2295
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License