Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  20 mn
19 ngày  -  39 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG LÊ HOÀI ÂN

Chuyên viên
Điện thoại: +84 918 119 732, +84 57 384 1112/+84 57 355 2868
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ 01 - Biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Đối với mọi nhà đầu tư:
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3)
theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2006
2. Investment project proposal (apdx I.2)
Investment project proposal (apdx I.2)
hoặc Báo cáo năng lực tài chính
Báo cáo năng lực tài chính
3.
Proposal of land use demand
hoặc
Copy of rental agreement or other documents confirm that investor have right to use location
(In case the project does not suggest Goverment allocate land, lease land or permit converse land use purpose)
4.
Technical using explanation
5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
được ký bởi các Nhà đầu tư
6. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả (Bản gốc )
xuất trình tại bàn tiếp nhận hồ sơ
7. Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report
Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report
8. Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
B. Additional documents:
Đối với nhà đầu tư là cá nhân, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của nhà đầu tư
hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (chứng thực, công chứng)
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch có chứng nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh
2. Bản dịch có chứng nhận giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật
Bản dịch có chứng nhận giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật
Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, cần nộp thêm:
1. Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
* For projects with investment intent decised by Prime Minister, National Assembly, supplement:
1.
Plan of clearance, immigration, resettlement
2.
Preliminary assessment of environmental impacts, environmental protection measures
3.
Assessment of impact, economic efficiency – social of investment project
4.
Mechanisms, specific policies proposing

Thời gian thực hiện

- Đối với dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng, thời gian Nhà đầu tư chờ đến khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
- Đối với dự án có vốn đầu hơn 300 tỷ đồng, thời gian Nhà đầu tư chờ đến khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư là 23 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 19 ngày - Max. 39 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Các điều 23, 46, 47, 48
2. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 9, 44, 45, 49, 55
3. Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Các điều apdxI.1, I.2, I.3

Thông tin bổ sung

1. Đối với các dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng: yêu cầu nộp 01 bộ gốc và 02 bộ bản sao. Đối với dự án có vốn 300 tỷ đồng trở lên: yêu cầu nộp 01 bộ gốc và 07 bộ bản sao.
2. Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch sang Tiếng Việt và chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức dịch thuật.
3. Hộ chiếu nước ngoài có thể được chứng thực bởi UBND cấp huyện bất kỳ hoặc Ủy ban nhân dân cấp phường/xã bất kỳ mà không cần hợp pháp hóa lãnh sự.

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn CHÍ HIẾN, Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN THẠNH HƯNG

Trưởng Bộ phận một cửa/ Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 983 824 781, +84 57 355 2868
Thư điện tử: mclt.skhdtpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License