Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Nhận tài liệu đã được dịch
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CÔNG TY DỊCH THUẬT BẤT KỲ


Kết quả dự kiến

Bản dịch có chứng nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh x3 01 - Bản dịch có chứng nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh
Bản dịch có chứng nhận Báo cáo tài chính có kiểm toán mới nhất x3 01 - Bản dịch có chứng nhận Báo cáo tài chính có kiểm toán mới nhất
Bản dịch có chứng nhận bản chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện x3 01 - Bản dịch có chứng nhận bản chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện
Bản dịch có chứng nhận tài khoản ngân hàng x3 01 - Bản dịch có chứng nhận tài khoản ngân hàng
Bản dịch có chứng nhận Báo cáo về dự án đầu tư x3 01 - Bản dịch có chứng nhận Báo cáo về dự án đầu tư
Bản dịch có chứng nhận giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật x3 Bản dịch có chứng nhận giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật
Hóa đơn dịch tài liệu 01 - Hóa đơn dịch tài liệu

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ dịch thuật

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  90,000 cho page
- VND 2,700,000
Đối với việc dịch tài liệu
Page(s) : 30
Phương thức thanh toán: tiền mặt
Tiền phí dịch tài liệu phụ thuộc vào ngôn ngữ được dịch sang tiếng Việt. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ví dụ về tiền phí dịch tài liệu từ Tiếng Anh sang tiếng Việt
List of translation fees of some translation company (for reference only) List of translation fees of some translation company (for reference only)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License