Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Nộp hồ sơ dịch thuật
(last modified: 10/12/2016)

Espera hasta paso siguiente

1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CÔNG TY DỊCH THUẬT BẤT KỲ


Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ dịch thuật 01 - Biên nhận hồ sơ dịch thuật

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Theo luật quy định, dự án đầu tư nước ngoài cũng cần được dịch sang tiếng Việt
1. 01 - Libre deuda de patente
Thuyết minh về dự án đầu tư bằng tiếng nước ngoài (Bản gốc )
2. Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện (Bản gốc )
Đối với nhà đầu tư là tổ chức:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Bản đăng ký kinh doanh (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Báo cáo tài chính được kiểm toán mới nhất (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Giấy chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện (Bản gốc )
chứng nhận vị trí của người đại diện theo pháp luật đối với công ty là tổ chức (không phải đối với công ty mới thành lập tại Việt Nam)
Đối với nhà đầu tư là các nhân:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Giấy chứng minh tài khoản ngân hàng (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Tùy thuộc vào số lượng tài liệu cần dịch, cần phải mất từ 1-5 ngày để hoàn tất việc dịch thuật
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều 4
2. Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính
Các điều 5.1.b, 18
3. Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/8/2008  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Thông tư 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
Các điều 5, 6, 7

Thông tin bổ sung

Tài liệu nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phải được dịch sang Tiếng Việt bới công ty dịch thuật. Công ty dịch thuật sẽ (i) dịch tài liệu tiếng nước ngoài, (ii) đóng dấu công ty vào tài liệu được dịch.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License