Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư
(last modified: 10/12/2016)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ NGUYỄN THỊ ĐAN THẢO/ÔNG NGUYỄN MINH HÒA

Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại: +84 914 451 676, +84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Tờ rơi giới thiệu về thủ tục đầu tư tại Phú Yên 01 - Tờ rơi giới thiệu về thủ tục đầu tư tại Phú Yên
Tờ rơi giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Phú Yên 01 - Tờ rơi giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Phú Yên
Tờ rơi giới thiệu về danh mục gọi vốn các dự án đầu tư 01 - Tờ rơi giới thiệu về danh mục gọi vốn các dự án đầu tư
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (BCC) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (BCC)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Các câu hỏi về dự án đầu tư (Bản gốc )
Nhà đầu tư nên chuẩn bị tất cả các câu hỏi thắc mắc về dự án đầu tư trong buổi gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 30mn - Max. 2h

Ai xác nhận thông tin này?

Mr. Nguyễn CHÍ HIẾN, Director, 30/01/2015

Khiếu nại: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG VÕ ĐÌNH TIẾN

Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại: +84 914 451 676/+84 985 001 626, +84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License