Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tài liệu
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA NƯỚC NGOÀI


Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với nhà đầu tư là tổ chức
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp (Bản gốc )
2. Báo cáo năng lực tài chính được kiểm toán mới nhất
Báo cáo năng lực tài chính được kiểm toán mới nhất (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Văn bản chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện đối với nhà đầu tư là tổ chức (Bản gốc )
Đối với nhà đầu tư là cá nhân
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao kê tài khoản ngân hàng (Bản gốc )

Các chi phí

Nhà đầu tư có thể phải trả phí cho việc xác nhận tài liệu, phí xác nhận có thể khác nhau tùy vào từng đơn vị xác nhận

Thời gian thực hiện

Thời gian làm việc và thời hạn giao tài liệu tỳ vào từng đơn vị xác nhận tài liệu

Thông tin bổ sung

Để hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài tại Việt Nam, các tài liệu nước ngoài đó phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi các tài liệu được ban hành. Xin lưu ý rằng một số cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của một số nước không thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam. Nhà đầu tư cũng có thể làm hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện VN ở nước ngoài.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License