Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
5
Nhận tài liệu đã hợp pháp hóa lãnh sự
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  40 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 6, Đường Alexandre de Rhodes, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh +84 8
Điện thoại: +84 8 38 224 224
Fax: +84 8 38 251 436
Thư điện tử: snv@hcm.vnn.vn

Bộ phận giải quyết

PHÒNG LÃNH SỰ

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Cán bộ giải quyết

BÀ TRẦN THỊ ÚT

Chuyên viên
Điện thoại: +84 8 382 242 24 (ext 429)
Thư điện tử: linhnd@mofahcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Bản hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Bản đăng ký kinh doanh 01 - Bản hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Bản đăng ký kinh doanh
Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Báo cáo tài chính được kiểm toán mới nhất 01 - Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Báo cáo tài chính được kiểm toán mới nhất
Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Giấy chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện 01 - Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Giấy chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện
Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Giấy chứng minh tài khoản ngân hàng 01 - Bản hợp pháp hóa lãnh sự của Giấy chứng minh tài khoản ngân hàng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Hóa đơn hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Thông tin bổ sung

1)Bất kỳ ai có phiếu biên nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự và biên lai trả phí hợp pháp hóa lãnh sự đều có thể nhận tài liệu đã hợp pháp hóa lãnh sự.
2) Trong trường hợp tại liệu hợp pháp hóa lãnh sự được chuyển qua đường bưu điện (tùy theo lựa chọn của người nộp hồ sơ), Sở Ngoại vụ TP HCM không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp thất lạc hồ sơ.

Khiếu nại: SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đơn vị giải quyết

SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 6, Đường Alexandre de Rhodes, Quận 1 , TP Hồ Chí Minh +84 8
Điện thoại: +84 8 38 224 224
Fax: +84 8 38 251 436
Thư điện tử: snv@hcm.vnn.vn

Bộ phận giải quyết

PHÒNG LÃNH SỰ

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Cán bộ giải quyết

ÔNG ĐOÀN THUẬN QUÂN

Phó Giám đốc
Điện thoại: +84 8 3822 4224 (ext. 404)
Thư điện tử: quyenpt@mofahcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License