Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
(last modified: 10/12/2016)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

353 Trần Hưng Đạo , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 382 8250

Bộ phận giải quyết

PHÒNG TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ PHAN THỊ THANH HẢO

Chuyên viên
Điện thoại: +84 942 031 245, +84 57 382 8720
Thư điện tử: thhao183@gmail.com

Kết quả dự kiến

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (BCC) 01 - Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (BCC)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Các câu hỏi về dự án đầu tư (Bản gốc )
Nhà đầu tư nên chuẩn bị tất cả các câu hỏi thắc mắc về dự án đầu tư trong buổi gặp Ban quản lý Khu kinh tế

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 1h

Ai xác nhận thông tin này?

Ms. Nguyễn Vũ TỐ QUYÊN, Head of Synthesis and Investment Division , 26/11/2014

Khiếu nại: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

353 Trần Hưng Đạo , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 382 8250

Bộ phận giải quyết

PHÒNG TỔNG HỢP - ĐẦU TƯ

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

BÀ NGUYỄN VŨ TỐ QUYÊN

Trưởng phòng Tổng hợp - Đầu tư
Điện thoại: +84 903 522 442, +84 57 382 8720
Thư điện tử: nvtqkktpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License