Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  20 mn
19 ngày  -  39 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

353 Trần Hưng Đạo , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 382 8250

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (BQLKKT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG LÊ THÀNH TÂM

Chuyên viên
Điện thoại: +84 988 493 728, +84 57 382 8250
Thư điện tử: tlmotcua15@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với hình thức BCC 01 - Biên nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với hình thức BCC

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Đối với mọi nhà đầu tư:
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3)
2. Investment project proposal (apdx I.2)
Investment project proposal (apdx I.2)
hoặc Báo cáo năng lực tài chính
Báo cáo năng lực tài chính
3.
Proposal of land use demand
hoặc
Copy of rental agreement or other documents confirm that investor have right to use location
4.
Technical using explanation
5. Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report
Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report
6. Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
7. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh
8. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả
xuất trình tại bàn tiếp nhận hồ sơ
B. Additional documents:
Đối với nhà đầu tư là các nhân, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của nhà đầu tư
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch có chứng nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh
2. Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt của nhà đầu tư cho người đại diện
Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt của nhà đầu tư cho người đại diện
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật
Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả, cần nộp thêm:
1. Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
Giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân/tổ chức được ủy quyền
* For projects with investment intent decised by Prime Minister, National Assembly, supplement:
1.
Plan of clearance, immigration, resettlement
2.
Preliminary assessment of environmental impacts, environmental protection measures
3.
Assessment of impact, economic efficiency – social of investment project
4.
Mechanisms, specific policies proposing

Thời gian thực hiện

- Đối với dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng, thời gian Nhà đầu tư chờ đến khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư BCC là 10 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ. - Đối với dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đâu tư, thời gian Nhà đầu tư chờ đến khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư BCC là 20 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 19 ngày - Max. 39 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Điều 23
2. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 9, 44, 45, 49, 55
3. Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Các điều apdxI.1, I.2, I.3

Ai xác nhận thông tin này?

Ms. Nguyễn Vũ TỐ QUYÊN, Head of Synthesis and Investment Division , 26/11/2014

Khiếu nại: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN

353 Trần Hưng Đạo , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 382 8250

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA (BQLKKT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN TĂNG THUẬN

Trưởng Bộ phận một cửa/ Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 905 161 113, +84 57 360 2121
Thư điện tử: tangthuankkt@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License