Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Ký biên bản ghi nhớ/hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Nhận thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ
(last modified: 10/12/2016)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN MINH HÒA/ BÀ NGUYỄN THỊ ĐAN THẢO

Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại: +84 914 451 676, +84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Thông báo bổ sung hồ sơ 01 - Thông báo bổ sung hồ sơ

Thông tin bổ sung

Sau 7 ngày làm việc (Đối với dự án có vốn dưới 300 tỷ đồng) hoặc 15 ngày làm việc (Đối với dự án có vốn hơn 300 tỷ đồng) từ ngày nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ, chủ đầu tư (hoặc người được ủy quyền) có thể được đề nghị bổ sung hồ sơ bằng văn bản từ Sở KH & ĐT. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải hoàn thành hoặc chỉnh sửa nội dung hồ sơ và quay lại bộ phận Một cửa, Sở KH & ĐT để nộp lại hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoàn chỉnh/bổ sung.

Khiếu nại: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

ÔNG VÕ ĐÌNH TIẾN

Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại: +84 914 451 676/+84 985 001 626, +84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License