Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Ký biên bản ghi nhớ/hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (3)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
11
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 10/12/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  20 mn
0 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG LÊ HOÀI ÂN

Chuyên viên
Điện thoại: +84 918 119 732, +84 57 384 1112/+84 57 355 2868
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Kết quả dự kiến

Phiếu biên nhận hồ sơ 01 - Phiếu biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
Đối với mọi Nhà đầu tư
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3) (Bản gốc )
theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2006
2. Báo cáo năng lực tài chính
Báo cáo năng lực tài chính (Bản gốc )
của nhà đầu tư do nhà đầu tư tự lập
3. Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report
Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report (Bản gốc )
or commitment of financial assistance from parent company; or commitment of financial assistance from financial institution; or guarantee for financial capability of investor; or statement on financial capability of investor
4. Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report
Certified translation of legalized copy of 2 latest years audited financial report (Bản gốc )
or commitment of financial assistance from parent company; or commitment of financial assistance from financial institution; or guarantee for financial capability of investor; or statement on financial capability of investor
5. Biên bản ghi nhớ/hợp đồng thuê văn phòng
Biên bản ghi nhớ/hợp đồng thuê văn phòng
6. Legal documents proving ownership or use right to location
Legal documents proving ownership or use right to location (Bản sao)
It's usually required certificate of land use right and property attached to the land and certificate of business registration of the lessor which is a company having office leasing function by law
7. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập
8. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người nộp hồ sơ/nhận kết quả
9.
Explanation on technology using
(for projects that use technology on the list of technology transfer restrictions under the provisions of the law on technology transfer)
B. Additional documents
Đối với nhà đầu tư là cá nhân, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của nhà đầu tư
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, cần nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch có chứng nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch có chứng nhận bản chứng minh tư cách pháp lý của người đại diện
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật
4. Bản dịch có chứng nhận giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật
Bản dịch có chứng nhận giấy ủy quyền của nhà đầu tư cho người đại diện theo pháp luật
Đối với trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ, cần nộp thêm:
1. Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt của nhà đầu tư cho người nộp hồ sơ/nhận kết quả
Giấy ủy quyền bằng tiếng Việt của nhà đầu tư cho người nộp hồ sơ/nhận kết quả

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 của Quốc hội ngày 14/6/2005
Các điều 46, 47, 48, 50
2. Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Các điều 4, 6.2, 7.3, 40, 41, 44, 45, 49, 53, 54, 58
3. Thông tư 16/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 20/5/2011 quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến  thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
Thông tư 16/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 20/5/2011 quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
Các điều apdxI.1, I.3

Khiếu nại: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

Đơn vị giải quyết

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

02A Điện Biên Phủ, Phường 7 , Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: +84 57 355 2868/+84 57 384 1112
Thư điện tử: kinhtedoingoaipy@gmail.com

Bộ phận giải quyết

BỘ PHẬN MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

ÔNG NGUYỄN THẠNH HƯNG

Trưởng Bộ phận một cửa/ Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 983 824 781, +84 57 355 2868
Thư điện tử: mclt.skhdtpy@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License