Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Bản chứng thực hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập
document type Cam kết của doanh nghiệp
document type goToLink Notification of seal specimen online
document type V/b tham gia ý kiến về TKCS của cơ quan QLNN về công trình xây dựng chuyên ngành
document type V/b tham gia ý kiến về TKCS của cơ quan QLNN về công trình xây dựng chuyên ngành
document type V/b tham gia ý kiến về TKCS của cơ quan QLNN về công trình xây dựng chuyên ngành
document type Opinion on conceptual plan of the authority in charge on specialized construction
document type goToLink 1
document type goToLink Bản vẽ phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200
document type goToLink Bản vẽ phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200
document type goToLink Bản vẽ phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200
document type goToLink 1/50 - 1/200 scale fire protection and fighting plans
document type goToLink Bản vẽ phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200
Bản vẽ phòng cháy chữa cháy tỷ lệ 1/50 - 1/200
1/500-scaled construction plan
1/500-scaled construction plan
1/500-scaled construction plan assignment description
1/500-scaled construction plan assignment description
1/500-scaled construction plan specification
1/500-scaled construction plan specifications
1/500-scaled topographical survey report
1/500-scaled topographical survey report
document type goToLink
document type goToLink
document type goToLink Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của nhà đầu tư
document type goToLink Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của nhà đầu tư
document type goToLink Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của nhà đầu tư
document type goToLink Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của nhà đầu tư
document type goToLink Acceptance minutes of meeting on conceptual plan of investor
document type goToLink Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở của nhà đầu tư
1 2 3 ... 22 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License