Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Gặp Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Đề nghị chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân  (2)
Declare investment project information online
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nhận tài liệu đã được xác nhận
(last modified: 10/12/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ CỦA NƯỚC NGOÀI


Kết quả dự kiến

Bản xác nhận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Bản xác nhận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
Bản xác nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh 01 - Bản xác nhận Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc bản đăng ký kinh doanh
Bản xác nhận Giấy chứng nhận tư cách pháp lý của người đại diện theo pháp luật 01 - Bản xác nhận Giấy chứng nhận tư cách pháp lý của người đại diện theo pháp luật
Bản xác nhận Tài khoản ngân hàng 01 - Bản xác nhận Tài khoản ngân hàng
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License